คำแนะนำขั้นตอนการส่งบทความ

1.ส่ง บทความวิจัยผ่านทาง Email : stccon2015@hotmail.com

2.โอนเงินผ่านธนาคาร

3.ส่ง slip โอนเงินผ่านทาง Email : stccon2015@hotmail.com

4.ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ

7.แนบไฟล์แก้ไข(ถ้ามีการแก้ไข)

8.รอการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้นำเสนอแยกตามรายห้อง

กำหนดการวันที่ 27พย2558

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ผู้นำเสนอผลงานท่านใดประสงค์จะ
ทานมังสวิรัตหรือทานอาหารอิสลามขอให้แจ้งทางทีมงานเพื่อจัดหาให้ได้
และขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ผลการประเมินบทความ

แจ้งผลการประเมินบทความ

เนื่องจากมีบทความเป็นปริมาณมากจึงต้องทะยอยประกาศผล

ภายในวันที่ 12-15 พย. 2558 และเลื่อนส่งฉบับแก้ไขเป็น 19 พย 2558

ขออภัยในความไม่สะดวก

update ปิดรับบทความวิจัยแล้ว

ขออภัยเนื่องจากมีผู้สนใจในโครงานนี้มาก ทำให้ระบบเกิดการล่มและตอนนี้ได้ทำการกู้ข้อมูลแล้ว แล้วทางคณะกรรมการกำลังรวบรวมข้อมูลรายชื่อและจะประกาศเพื่อตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 7 คต 2558 (14.00)

และ

ประกาศผลพิจารณาบทความวิจัยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 พย 58

ส่งบทความฉบับแก้ไขก่อนวันที่ 15 พย 58

หากมีข้อสงสัยติดต่อ
อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร โทร.02-878-5033, 083-132-4777
อาจารย์ติณณภพ จุ่มอิ่น โทร.02-878-5035, 080-494-1915.
อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม โทร.02-878-5033, 086-512-5757

เนื่องจากมีคนสนใจเยอะเกินกว่าที่คาดทำให้ Server ล่ม

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

และขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 2 พ.ย.58

และเลื่อนการประกาศผลพิจารณาบทความวิจัย

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น 12 พย 58
และ ส่งบทความฉบับแก้ไขก่อนวันที่ 15 พย 58

สำหรับผู้นำเสนอกรุณาชำระเงินก่อนวันที่ 2 พย 58

สำหรับผู้เข้าร่วมกรุณาชำระเงินก่อนวันที่ 20 พย 58

ตอนนี้ server มีการปรับปรุง กรุณาส่งบทความและหลักฐานการชำระเงินมาที่

E-mail: stccon2015@hotmail.com

เป็นการชั่วคราว

ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะทีมงาน

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Topics of interest)

 • วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจและการจัดการ
 • ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการนำเสนอ (Presentations)

 • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 • การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

*** โดยการนำเสนอผลงานทั้งสองรูปแบบต้องจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เท่านั้น ***

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)

ใช้เวลา 15 นาที ถามตอบ 5 นาที ต่อ 1 เรื่อง

 • ตัวอย่างบทความไฟล์ MS WORD
  • จัดอยู่ในรูป MS Word 2003
  • ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
  • จำนวนตั้งแต่ 7 - 10 หน้า

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)

 • ตัวอย่าง โปสเตอร์.
 • โปสเตอร์ แนวตั้ง ขนาด 80 x 120 ซม.
 • ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • ความสำคัญของปัญหาหรือที่มาของงานวิจัย
  • วัตถุประสงค์
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • บทสรุปและวิจารณ์ผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน (Register rates)

 • ผู้นำเสนอผลงาน 1200 บาท
  (ถ้ามีมากกว่า 1 บทความ เอกสารชุดที่2ชุดละ 600 บาท)
 • ผู้เข้าร่วมงาน 800 บาท
 • การชำระค่าลงทะเบียน
 • ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ 017-266751-8
 • ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ร่วมเสวนาวิชาการ (Round Table) ในหัวข้อเรื่อง
  “รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC-1”
  โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
  คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และทีมงานพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 ณ ห้องประชุม 9206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  Key Note Speakers
  Topic 1 : "Internet Of Thing for Innovative"
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
  - "บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย"
  - “บิดาอินเทอร์เน็ตไทย”


  .
  Topic 2 : นโยบายและแนวทางพัฒนาพลังงานแห่งชาติ
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
  - "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นยูเนสโก เหรียญรางวัลอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์"
  - "เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2546"

   

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  .
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทรศัพท์ 02-878-5029 , 02-878-5065
  E-mail: stccon2015@hotmail.com
  เว็บไซต์ http://STCCON2015.siamtechu.net
  Facebook Page : https://www.facebook.com/pages/Stccon2015/1627088200881485
  .
  ฝ่ายประสานงาน

  - อาจารย์ติณณภพ จุ่มอิ่น โทร.02-878-5035, 080-494-1915
  .
  ฝ่ายอำนวยการ
  - อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม โทร.02-878-5033, 086-512-5757
  .
  ฝ่ายดูแลเว็บไซต์
  - อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร โทร.02-878-5033, 083-132-4777

  2015 Copyright Faculty of Technology
  Siam Technology College, 46 Jarunsanitwong10 rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Thailand Tel:02-878-5033-5